آداب مرید قبل از یافتن شیخ

درخواست حذف این مطلب

محی الدین ابن عربی باب 53 از کتاب فتوحات خود را اختصاص داده است به آنچه مرید قبل از یافتن شیخ باید مبادرت به آن کند. همه عرفا به انی که می خواهند سیر و سلوک کنند دستوراتی عمومی دارند که با انجام این دستورات لیاقت پیدا می کنند به محضر برسند و آن قسمت از راه را که باید با رفت طی کنند. و اگر ی این مقدمات را انجام ندهد معلوم است در نیت خود صادق نیست و شایستگی محضر را هم ندارد.

متن این باب از فتوحات ذکر می شود و ان شاء الله در فرصت مناسب آن را به فارسی هم ترجمه می کنیم.


الباب الثالث و الخمسون فی معرفة ما یلقى المرید على نفسه من الأعمال قبل وجود الشیخ‏

ادامه مطلب