عمل بدون معرفت

درخواست حذف این مطلب

جواد علیه السلام فرمود: الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنْ إِتْعَابِ الْجَوَارِحِ بِالْأَعْمَال‏.

یعنی: رو به خدای متعال با قلب بهتر است از به سختی انداختن جوارح با اعمال


منظور حضرت این بوده است که عملی که همراه با معرفت نباشد کم ارزش است. وگرنه عمل همراه با معرفت جوهر سازنده روح است. از لفظ «اتعاب» این فهمیده می شود. چون اهل معرفت هرگز از عمل صالح خسته نمی شوند.