هذا ما بخل به الباخلون

درخواست حذف این مطلب

ناصرخسرو به راهی می گذشت

مست و لایعقل نه چون میخوارگان

دید قبرستان و مبرز روبرو

بانگ برزد گفت کای نظارگان

نعمت دنیا و نعمت خواره بین

اینش نعمت اینش نعمت خوارگان


و المومنین را را گذر بر مزبله‏ ای افتاد که مقداری پلیدی و قاذورات در آنجا بود فرمود: این است آنچه که بخیلان (و دنیاپرستان) بدان بخل می ‏ورزند.

وَ قَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُون.

نهج البلاغه حکمت 195