سجده واجب قرآن برای خواننده و شنونده

درخواست حذف این مطلب

سجده واجب قرآن برای خواننده و شنونده چه حکمی دارد؟

ی که قرآن را می خواند و به سجده واجب رسید و خواند یک سجده بر او واجب است، اما اگر در جایی که قرآن را همخوانی می کنند، یعنی یک نفر تلاوت می کند و دیگران هم از روی قرآن همزمان با شنیدن صوت قاری خودشان می خوانند باید دو سجده به جا بیاورند؛ یکی برای شنیدن آیه سجده و دیگری برای خواندن.

بیان این حکم توسط حجه ال وحیدی